Общи условия

  1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Фондация “Спорт и Природа” с ЕИК 205762661, собственик на уебсайта, наричано по-долу за краткост Фондацията, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него услуги и информационни материали на споделено интернет пространство, намиращо се на интернет адрес www.varriospot.bg, наричано по-долу за краткост САЙТ.

  1. ЗА ДОСТАВЧИКА НА САЙТА

Сайтът е собственост и се управлява от Фондация “Спорт и Природа”. Фондацията осъществява дейности по популяризиране спортове, които се практикуват на открито. По този начин съдейства в повишаването на образоваността и безопасността в областта на здравната култура и спорта, както и за опазването на околната среда.

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА

3. 1. Като нетърговска организация, Фондацията се нуждае от интернет пространство, където ПОЛЗВАТЕЛИТЕ да имат достъп до всички информационни материали. Това пространство се намира на интернет адрес: varriospot.bg

3.2. Информацията в САЙТA е предназначена да предостави на потребителите обща информация по въпроси, които биха представлявали интерес за тях. Използването на САЙТА е изцяло решение на потребителите. Информацията на този САЙТ не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. Освен това САЙТЪТ може да съдържа препратки към външни източници на информация и документи, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.

3.3.Цялото съдържание на САЙТА е без гаранции за пълнота, точност или навременност и в този смисъл не бихме могли да отговаряме за никакви договорни или извъндоговорни материални или нематериални вреди, настъпили след използването на САЙТА ни. Фондацията не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация със специалист от съответната област.

3.4. Единствените лични и не анонимни данни, които сайтът използва са в контактните форми за доброволци и партньори. Данните от формата за контакт са необходими, за да можем да отговорим на Вашето съобщение. Те не се предоставят на трети страни и не се използват за маркетингови цели.

3.5. По време на ползване на сайта, САЙТЪТ обработва данни, свързани с посещения и разглеждане на отделните страници. Това са анонимни данни и са необходими за статистически цели. Можете да се запознаете и прочетете пълната Политика за поверителност.

3.6. САЙТЪТ не извършва регистрации, абонаменти, онлайн плащания, онлайн продажби и онлайн услуги. Предоставя единствено информация за предлаганите възможности за спорт на открито.

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

4.1.Информацията, публикувана в САЙТА, принадлежи на Фондация „Спорт и Природа“ и съответно попада под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

4.2. Ползвателите могат да споделят статии в социалните мрежи, по имейл или по друг подходящ начин, но не могат да уронват доброто име и престиж на Фондация „Спорт и Природа“ и varriospot.bg

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪБРАНА ОТ САЙТА

5.1. Всички лични данни се предоставят доброволно при използване на онлайн контактните форми и ще се използват за оценка на дейността или комуникация при интерес от ползвателите.

5.2. Фондация „Спорт и Природа“ използва трети страни, доставчици на услуги, за подпомагане на определени дейности и/или при осигуряване на качествени и надеждни услуги, а именно: външни консултации със специалисти, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат лични и нелични данни. Фондация „Спорт и Природа“ винаги контролира и подсигурява най-висока сигурност на данните. Когато използва трети лица – доставчици на услуги, Фондация „Спорт и Природа“ разкрива само информация, която е необходима за предоставянето на услугата, и има договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази информацията и да не я използва за свои маркетингови цели.

6. Използване на „бисквитки“

6.1.Сайтът varriospot.bg използва „бисквитки“- строго необходими и за функционалност и изпълнение, както и проследяващи кодове на Google Analytics, Google AdWords и Facebook pixel за анализ на потребителското изживяване на Сайта. Можете да се запознаете с начина на събиране, обработване и съхраняване на информацията в Политиката ни за поверителност.

6.2. Сайтът може да се ползва от ПОЛЗВАТЕЛЯ свободно и без ограничения и информацията, която иска да прочете, изтегли или изпрати запитване чрез контактната форма, НЯМА да бъде възпрепятствана по никакъв начин дори и да не е натиснал бутона „Приемам“.

  1. Линкове към и от други сайтове

САЙТЪТ може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на сайта на Фондация „Спорт и Природа“ се прилагат само за сайта varriospot.bg, затова Фондация „Спорт и Природа“ ви насърчава да се запознаете и с документите за ползване и поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. Фондация „Спорт и Природа“ не носи отговорност за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от САЙТА, за да достигнете до тях.

Наред с това, ако сте попаднали на САЙТА чрез сайта на трето лице, Фондация „Спорт и Природа“ не може да носи отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчва да проверите неговата Политика за поверителност и Общи условия.

  1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

8.1.Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Фондация „Спорт и Природа“, но влизат в сила само след публикуването им на САЙТА.

8.2.Ползвателите на сайта приемат новите общи условия без да е необходимо тяхното предварително уведомяване

Настоящите общи условия влизат в сила от 24. 05. 2018 г.

Сподели в:

Share on facebook
Share on linkedin

Последни публикации

Абонирай се

Стани част от нашата общност

Последвай ни

Събития

Още за спорта

Прочети още

Обувки за бягане - модерни, минималистични или боси крака

Кои са подходящите обувки за бягане?

Кои са подходщите обувки за бягане – модерните обувки, минималистичните или босите крака? От началото на 2010 година ние сме свидетели на мащабна промяна в света на обувките за бягане с налагането на минималистичните обувки.

Пепелина 2020 - катерачно съзтезание

Хайде да се покатерим!

Приятели и фенове на катеренето каним ви на юбилейната 10-та катерачна среща и държавно първенство по скално катерене “Пепелина 2020”. Събитието ще се проведе на